Ochrana osobních údajů


Vážený zákazníku a uživateli webových stránek,

pokud jste navštívil webové stránky http://www.rakousko.cz/ a zakoupil jste si nebo si plánujete zakoupit ubytování nebo jiný produkt nabízený přes webové stránky http://www.rakousko.cz/ provozované společnosti Internet tours s.r.o., se sídlem Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, IČ: 021 18 548, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 90998 (dále jen „Internet tours s.r.o.“) dovolujeme si Vás zde informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Toto informování činíme v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (dále jen „GDPR“).


1. Kdo spravuje osobní údaje zákazníků a uživatelů webu http://www.rakousko.cz/?

Správcem osobních údajů je Internet tours s.r.o.


2. Jak lze správce osobních údajů kontaktovat?

Internet tours s.r.o. jako správce můžete kontaktovat na adrese:

Internet tours s.r.o.  

Předbranská 415

688 01 Uherský Brod  

IČ: 021 18 548

Tel.: +420 776 453 111

E-mail: info@rakousko.cz


3.  Z jakého důvodu zpracovává Internet tours s.r.o. osobní údaje zákazníků a uživatelů webových stránek?

Internet tours s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků proto, aby mohl plnit svoje povinnosti v souvislosti s uzavřenou závaznou rezervací, příp. z toho důvodu, že mu to ukládá zákon nebo jiný právní předpis.4. Předává Internet tours s.r.o. osobní údaje jiným subjektům?

Ano, Internet tours s.r.o. předává osobní údaje zákazníků svým partnerům, tj. ubytovacím zařízením v Rakousku.  

Údaje uživatelů webových stránek http://www.rakousko.cz/ Internet tours s.r.o. nepředává. 5. Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje na www.rakousko.cz?

Pokud si pouze prohlížíte naše webové stránky, jsou zpracovávány některé Vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. 


Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, budeme evidovat Vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu, na kterou budeme newsletter zasílat.

Pokud si od nás zakoupíte službu, přesné podmínky zpracování Vašich osobních údajů jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách. 


6. Co je to social sharing a vložená videa?

Naše webové stránky využívají Social Sharing Plugins Facebooku, Youtube. Lze je rozeznat například v patičce  pomocí tlačítek pro sdílení s příslušnými logy firmy. Jakmile kliknete na tlačítko příslušných poskytovatelů, bude vytvořeno přímé spojení s jejich servery a bude Vám sděleno, jako webovou stránku jste přesně navštívili a jaký obsah byste chtěli sdílet. Pokud jste u příslušného poskytovatele přihlášen během návštěvy této webové stránky jako registrovaný uživatel, může být Vaše návštěva přiřazena k profilu u poskytovatele. Pro takové přiřazení může být podle okolností dostatečné pouhé vyvolání našich webových stránek. Sdílení nebo likování našich obsahů bude zviditelňováno dalším osobám na Vaší sociální síti. K tomu dochází podle Vámi provedených soukromých nastavení.


7. Co jsou cookies?

Naše serverové stránky používají na více místech takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které ukládá Vás prohlížeč. Tyto soubory nejsou v žádném případě spojovány, ale jsou vyhodnocovány pouze pro statistické účely, abychom mohli následně optimalizovat naše webové nabídky. Slouží k tomu, abychom mohli sestavovat optimálnější, efektivnější a bezpečnější nabídky. Cookies nezpůsobí ve Vašem počítači žádné škody, nemohou vyšpehovat ve Vašem počítači žádné údaje, nemohou nepozorovaně odesílat e-maily a neobsahují žádné viry.


Jako „Session“ je označována jednotlivá relace, která je na krátkou dobu ukládána na našem serveru. Server vyhotovuje protokoly souboru, které jsou rovněž ukládány. Tyto soubory protokolu obsahují automaticky vedené protokoly všech nebo určitých procesů a akcí určitého počítačového systému.8. Jaké osobní údaje za pomoci cookies zpracováváme a proč?

Níže přehledně uvádíme, které Vaše osobní údaje za pomoci cookies zpracováváme, proč je zpracováváme a jaký prostředek k tomu využíváme. 


9. Jak můžete vyjádřit souhlas s ukládáním cookies ve svém zařízení?

V nastavení svého prohlížeče můžete nastavit ukládání cookies do Vašeho zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je tak nástrojem zprostředkování souhlasu. Pokud si nepřejete ukládání cookies, postačuje toto nastavení vhodně upravit ve Vašem prohlížeči.


10. Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje takto získané?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme poskytovateli on-line reklamních služeb, a to 

- společnosti Google LLC (Mountain View, Kalifornie, USA) a 

- Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2) a

- Seznam.cz,a.s. (Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5)

Dále předáváme některé Vaše údaje 

- poskytovateli platební brány společnosti ČSOB (Radlická 333/150, 150 57 Praha 5) ,

- společnosti Microsoft Azure (Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft place, South country business park, Leopardstown, Dublin 18, D18P21, Irsko), která nám poskytuje hostingové služby,

- Youtube Inc. (6 Pancras Road, London N1C 4AG, London, UK),

- Společnosti Twilio Inc. (25 N Wall Quay, North Wall, Dublin 1, D01 H104, Ireland), která poskytuje službu zasílání obchodních sdělení. 


11. Jak je to s předáváním osobních údajů do třetích zemí, tzn. mimo Evropu?

Vaše osobní údaje mohou být předávány prostřednictvím společnosti Google LLC a Facebook Ireland Limited do zemí mimo EU. Údaje předáváme na základě: 

• na základě standardních smluvních doložek.


12. Kdo je naším pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Nemáme povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, a proto v současné době pověřence nemáme. Rádi Vám však poskytneme jakékoliv informace ke zpracování Vašich osobních údajů zde: rakousko@rakousko.cz

13. Jaká máte vůči nám práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom 

    • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům, 

    • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné,

    • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

Dále máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů založených na našem oprávněném zájmu a také podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7.

  

14. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou Internet tours s.r.o. požádat, aby jim sdělil, zda zpracovává jejich osobní údaje.

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou Internet tours s.r.o. požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou Internet tours s.r.o. požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.


 15. Mohou zákazníci a uživatelé webových stránek požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nikoliv. Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chtějí požádat o realizaci práva někoho jiného, musí mít od něj plnou moc.


16. Jak mohou zákazníci a uživatelé webových stránek tuto žádost podat?

Tuto žádost mohou podat jakýmkoliv způsobem, tedy i emailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit jejich totožnost, proto je může vyzvat k doložení totožnosti.


17. Do kdy Internet tours s.r.o. poskytne odpověď?

Internet tours s.r.o. bude zákazníky/uživatele webových stránek informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však může lhůtu prodloužit.


18. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost, jakož i její vyřízení je bezplatné. Nicméně v odůvodněných případech může Internet tours s.r.o. požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je poskytnut seznam všech osobních údajů, které Internet tours s.r.o. zpracovává).   


19. Jak může zákazník odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Pokud zákazník udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pak jej může kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.