Rakousko se psem


Rakousko je považováno za velmi "dog friendly" destinaci, která vítá psy a jejich majitele. Avšak stejně jako v jiných zemích, i zde platí určitá pravidla a zákony, které je třeba dodržovat.


Podle ustanovení platných při cestování se psy je nutné, aby každý pes byl označen buď mikročipem nebo viditelným tetováním. Psi zapsaní v plemenné knize mohou být označeni tetováním, avšak toto tetování musí být provedeno před 3. červencem 2011 a musí být jasně čitelné. Pokud bylo tetování provedeno po tomto datu, pes bude pro cesty do zahraničí vyžadovat mikročip.


Je důležité podotknout, že implantace mikročipu musí být provedena před očkováním proti vzteklině. Očkování proti vzteklině je nezbytné a pes musí mít platnou vakcinaci, která bude zaznamenána v jeho evropském pasu. Před cestou do zahraničí musí uplynout minimálně 21 dní od data prvního očkování proti vzteklině.


Pes musí být také vybaven vlastním evropským pasem, který vydá certifikovaný veterinární lékař. Tento pas obsahuje informace o majiteli psa, číslo mikročipu, záznamy o očkování proti vzteklině a další relevantní informace o zdravotním stavu zvířete.


I když není povinné, je doporučeno sjednat cestovní pojištění pro psa, které pokryje veterinární ošetření v zahraničí v případě nemoci nebo úrazu. Tato pojištění jsou obvykle dostupná jako součást cestovního pojištění za přijatelnou cenu.


Podle ustanovení je dovoleno jednomu člověku doprovázet maximálně 5 psů, s výjimkou cest na chovatelské výstavy, sportovní akce a soutěže. V těchto případech je nutné být schopen doložit účast na dané akci. Více na: food.ec.europa.eu


Je-li pes doprovázen jinou osobou než jeho majitelem, musí tato osoba mít písemné zmocnění majitele. Tato opatření mají zajistit transparentnost a zabezpečení zvířat při cestování.


Rakousko stanovuje přísná pravidla pro vstup štěňat a mladých psů. Štěňata mladší 12 týdnů, která ještě nebyla řádně očkována proti vzteklině, a mladá zvířata ve věku mezi 12–16 týdny, která byla očkována, ale jejich očkování zatím není platné z pohledu cestovních podmínek, nemohou vstoupit do Rakouska. Tato opatření mají chránit zdraví zvířat a zabránit šíření nemocí.


V Rakousku platí pro volný pohyb psů podobná pravidla jako u nás, což z něj dělá poměrně benevolentní a přátelskou destinaci pro majitele psů. Na veřejných místech s větším provozem lidí je však vhodné, aby majitelé měli své psy pod kontrolou, ať už pomocí vodítka nebo náhubku. Tyto prostředky jsou povinné pouze před školami, školkami a ve veřejné dopravě.


Pokud jde o venčení psů, Rakousko klade důraz na čistotu veřejných prostor. Majitelé psů jsou povinni po svých mazlíčcích uklidit, a to včetně venčení. Pokud majitel bude přistižen, že neuklidil po svém psu, hrozí mu pokuta až do výše 1 820 eur. Je tedy důležité, aby majitelé psů respektovali tato pravidla a dbali na čistotu veřejných prostranství.


Je doporučeno připojit k obojku nebo postroji psa identifikační přívěšek s kontaktními údaji majitele, aby bylo možné psa rychleji a bezpečněji vrátit v případě, že se zatoulá. Ideální jsou gravírované placky s jménem psa a mezinárodním telefonním číslem, včetně předvolby +420


Co se týče přepravy psa v autě v Rakousku, platí obdobná pravidla jako u nás. Pes musí být zajištěn proti nežádoucímu pohybu, aby neohrožoval bezpečnost řidiče ani ostatních účastníků silničního provozu.