Pravidla silničního provozu


Změny od listopadu 2014:

Od listopadu 2014 byla v Rakousku přijata novela zákona o silničním provozu, podle níž se v Rakousku přitvrdilo trestání za dopravní přestupky. Jako v Rakousku většinou, neplatí to v celém Rakousku, ale jen v některých spolkových republikách. Nejdražší to budou mít motoristé z Vídně a okolí.


Pozor, novela zavedla i vymáhání pokut zahraničním řidičům. Znamená to, že pokud se český řidič dopustil přestupku - např. fotografie s nadměrnou rychlostí při vjezdu do tunelu - přijde mu přípis i s bankovním příkazem do Čech.

Sazby za některé přestupky se například ve Vídni přibližně zdvojnásobily:

Jízda na červenou - z 35 € na 70 €

Nepřipoutání se pásem (hned po nastartování, ale i na zadním sedadle) - z 35 € na 50 €

Při překročení rychlosti - do 20km / hod - 30 €,  do 30km / hod - 50 €,  do 40 km / hod - 90 €

Při překročení rychlosti nad 40km / hod v obci Vám kromě masné pokuty seberou řidičský průkaz

Alkohol 0,5 - 0,79 promile - 300 €, 0,8 - 1,19 - konzultace u psychologa a 800 - 3700 €

Nemáte u sebe doklady? - ze 7 € na 20 € a pokud nemáte ani osvědčení o evidencí vozidla - zaplatíte dalších 30 €

Projetí přes plnou čáru, nebo zebru, nebo vjezd do jednosměrky - z 35 € na 50 €

Pozor, pokuty od listopadu 2014 vymáhá rakouská policie i z Čech.

Pravidla silničního provozu a dopravní značky v Rakousku

v zásadě odpovídají pravidlům v ostatních evropských zemích. Téměř všechny i horské silnice mají zabezpečené krajnice. Na horských silnicích s velkým spádem je třeba včas zařadit nižší rychlostní stupeň. Na úzkých místech couvá vozidlo, pro které je to vzhledem k okolnostem snazší.

Omezení rychlosti pro osobní automobily a motocykly (není-li dopravními značkami vyznačeno jinak):

Nejvyšší rychlost na silnicích: 100 km/h.

Nejvyšší rychlost na dálnicích: 130 km/h.

Nejvyšší rychlost na území obce mezi značkami označujícími začátek a konec obce: 50 km/h,

ve Štýrském Hradci (Graz) 30 km/h; na hlavních ulicích 50 km/hod. Pro automobily s přívěsy nad 750 kg platí mimo obec nejvyšší rychlost 80 km/h, na dálnicích 100 km/h. V případě potřeby může být povolená rychlost omezena.

IG-L

Od roku 2008 je v Rakousku podle zákona o ochraně ovzduší před imisemi - IG-L na některých úsecích dálnic operativně snižována nejvyšší dovolená rychlost na 100 km/h. Celkem se jedná o sedm dálničních úseků (dálnice A1, A2, A9, A10, A12, A14) v pěti spolkových zemích o celkové délce 240 km.

Od roku 2015 bude v Rakousku IG-L uplatňované v širším měřítku, tj na více úsecích a i na nižší max. rychlost. Již nyní přibyly úseky IG-L např. při Klagenfurtu a přibudou další. Kromě toho budou úseky, kde při špatných rozptylových podmínkách bude max. rychlost omezena až na 80km / hod - od února to má být mezi Salzburg-sever a uzlem Walserberg


Pozor tyto úseky budou podléhat mnohem častější a přísnější kontrole dodržování rychlosti i automatickým radarem, což při už nynějším vymáhání pokut přes hranice může mít dopad na Vaši peněženku

Pneumatiky

Minimální hloubka vzorku

letní pneumatiky - 1,6 mm

zimní pneumatiky - 4,0 mm - zimní pneumatiky pokud jim klesne profil pod 4mm, ztratí vlastnosti a schopnosti zimních pneumatik a nejsou před zákonem dále považovány za zimní pneumatiky


Povinnost obutí zimních pneumatik a sněhových řetězů


Od 1. listopadu do 15 dubna s výslovným dodatkem "v zimních podmínkách", to znamená, že ve sněhu, v tajícím sněhu nebo při ledu. Jako alternativa zimních pneumatik se může také omezeně použit sněhových řetězů. Řidič může v tomto období použít pouze zimní pneumatiky povinně na všech kolech namontovány, nebo sněhové řetězy na všech hnacích kolech. Sněhové řetězy, ale pouze v případě, že vozovka s přerušením nebo bez něj výrazně přerušené sněhem nebo ledem pokryté, a pokud tak povrch chodníku není poškozen.

Více se dočtete na  www.arboe.at a www.oeamtc.at

Alkohol za volantem

Povolená hranice obsahu alkoholu v krvi je 0,5 promile!

Její překročení se trestá pokutou a odebráním řidičského průkazu.

Používání bezpečnostních pásů

je v Rakousku povinné.

Dětské sedačky

Řidič je povinen se ujistit, že děti mladší než 14 let jsou ve vozidle řádně zajištěny. Dítě do výšky 150cm musí sedět v dětské sedačce odpovídající jeho výšce a hmotnosti.

Povinnost vytvořit průjezd pro záchranáře

Od 1.ledna 2012 platí na rakouských dálnicích a rychlostních komunikacích, tedy všude tam, kde je povinná dálniční známka, nová povinnost pro řidiče - vytvořit průjezd pro záchranáře. Tak je v případě nehody umožněn přístup záchranářů, policie a hasičů na místo. Povinnost platí i pro případ dopravní zácpy.

Jak se vytvoří průjezd pro záchranáře:

Pokud začne na dálnici nebo na rychlostní silnici zpomalovat doprava, musí všechna vozidla, která jedou v krajním levém jízdním pruhu, pokračovat v jízdě pokud možno co nejvíce vlevo, a všechna ostatní vozidla se musí posunout co nejvíce doprava, aby se tak mezi nimi vytvořil volný jízdní pruh. Přitom by se měl využívat také odstavný pruh. Vozidla by se měla zařadit paralelně s průběhem jízdního pruhu, aby šikmo stojící vozidla netvořila další překážky a aby se neztěžovalo vlastní popojíždění v zácpě.

Co je průjezd pro záchranáře:

Průjezd pro záchranáře je volný průjezd pro vozidla mezi jednotlivými jízdními pruhy na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla. Průjezd pro záchranáře umožňuje rychlejší projíždění zásahových vozidel, jako např. policie, hasičů, vozidel silniční údržby (ASFINAG) a silniční havarijní služby, např. odtahových vozidel, ÖAMTC, ARBÖ.

Průjezd pro záchranáře funguje jen v případě, když všichni řidiči jednají solidárně a dodržují stejná pravidla. To se přirozeně týká také řidičů ze zahraničí.